R & D

Advanced research and innovative solutions are at the heart of the Cruz Group’s development.

Research & development

Our core business involves the creation and commercialisation of innovative products based on a patented, natural active ingredient and the promotion of accessible, health oriented initiatives in everyday life.

We conduct cutting-edge research in the field of nutrition and are working on the introduction of innovative products that will revolutionise the approach to safe and effective supplementation.

The next stage of our R&D activities will involve entering new markets, as well as developing new product lines using innovative technologies.

01

Cruz Group sp. z o. o. uczestniczy w projekcie “AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych.” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.

Wartość projektu  3 374 667,88 zł. Wysokość dofinansowania 2 143 758, 01 zł.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy “Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich i chińskim.

Cruz Group | globalny producent żywności funkcjonalnej

02

Cruz Group sp. z o.o. w projekcie AKE – „AKCELERATOR EKSPORTU”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/18-00. Wartość projektu 4 667 786,19 zł. Wysokość dofinansowania: 2 606 708,70 zł.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy “Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe.

Discover Cruz Group

Discover Cruz Group

This site uses cookies, as explained in our privacy policy. If you agree to our use of cookies, just click ok.